Konceptet Intranetkonsult

Intranätkonsult är ett koncept för konsulttjänster som hjälper företag och organisationer att få saker gjorda. Från att i börjat haft mer inriktning på innehållshantering och strukturer så är det numera de digitala arbetsplatserna som är i … [Read more]

Intranetkonsult har bytt adress

Intranetkonsult nya adress är nu Fleminggatan 36A, 112 33 Stockholm Telefon är densamma: 0733 671110 … [Read more]

Mobila intranät diskussion

På intranät-tv hade vi diskussionen om hur mobila enheter förutspås kliva in som klient framöver. … [Read more]

Gör ditt intranät lätt att komma åt – för alla anställda

I många organisationer och företag har man i praktiken faktiskt uteslutit en stor del av alla anställda från intranätet eftersom de i sitt dagliga arbete inte har datorer eller åtkomst till intranätet. Jag har mött vårdpersonal, gruvarbetare eller … [Read more]

Utveckla ditt intranät på en vecka

Intranätet håller på att förändras - från att vara en intern hemsida och informationsbank till en digital arbetsyta för anställda - en inkörsport till information, tjänster, gemenskap och kunskap som hjälper medarbetare att få saker gjorda. Här är … [Read more]