Från bloggen

Konceptet Intranetkonsult

Intranätkonsult är ett koncept för konsulttjänster som hjälper företag och organisationer att få saker gjorda. Från att i börjat haft mer inriktning på innehållshantering och strukturer så är det numera de digitala arbetsplatserna som är i fokus.

Office 365 är en betydande orsak till detta, och det utvecklas med en rasande fart, ofta mycket fortare än vad många organisationer klarar av att dra nytta av på en gång. Även Googles suit och andra mindre lokala verktyg (som exempelvis Spintr och SiteVision) expanderar.

Därför behövs intranätkonsult mer än någonsin – nu är det inte bara de publicerande delarna på intranätet som ska hanteras utan alla i hela organisationen hur de hanterar information och kommunikation.

 

Speak Your Mind

*